Nhập Email Close

Đăng nhập vào Hội Chợ Công Nghiệp Close

 Ghi nhớ tài khoản |  Quên mật khẩu |  Đăng ký
Tìm kiếm
 

 • Cảm biến quang Omron E3T-FT14F 2M

  Cảm biến quang Omron E3T-FT14F 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3T-FT14 2M

  Cảm biến quang Omron E3T-FT14 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3T-FT13F 2M

  Cảm biến quang Omron E3T-FT13F 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3T-FT13 2M

  Cảm biến quang Omron E3T-FT13 2M


  Giá: Liên hệ
 • Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M-22N

  Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M-22N


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3T-CT14 2M

  Cảm biến quang Omron E3T-CT14 2M


  Giá: Liên hệ
 • Biến tần Yaskawa CIMR-ET4A0009

  Biến tần Yaskawa CIMR-ET4A0009


  Giá: Liên hệ
 • Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4L-24N

  Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4L-24N


  Giá: Liên hệ
 • Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4L-22R

  Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4L-22R


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3T-CT12 2M

  Cảm biến quang Omron E3T-CT12 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3T-CD13 2M

  Cảm biến quang Omron E3T-CD13 2M


  Giá: Liên hệ
 • Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4L-22N

  Điều khiển nhiệt độ Autonics TC4L-22N


  Giá: Liên hệ
 • Đại lý chính thức phân phối cảm biến Nohken tại Việt Nam

  Đại lý chính thức phân phối cảm biến Nohken tại...


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến Fololo-Đại lý phân phối Fololo với giá hấp dẫn

  Cảm biến Fololo-Đại lý phân phối Fololo với giá...


  Giá: Liên hệ
 • Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0072

  Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0072


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3JK-R4S3 2M

  Cảm biến quang Omron E3JK-R4S3 2M


  Giá: Liên hệ
 • Eltra vietnam 1359 EH58B1024Z5/28P10X3PR ,GNN Việt Nam- contactgnnvietnam.com

  Eltra vietnam 1359 EH58B1024Z5/28P10X3PR ,GNN Việt...


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3JK-DS30S3 2M

  Cảm biến quang Omron E3JK-DS30S3 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3JK-DS30M1 2M

  Cảm biến quang Omron E3JK-DS30M1 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3JK-5S3-N 2M

  Cảm biến quang Omron E3JK-5S3-N 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3JK-5M2-N 2M

  Cảm biến quang Omron E3JK-5M2-N 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3JM-DS70M4T-G

  Cảm biến quang Omron E3JM-DS70M4T-G


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3JM-DS70S4-G

  Cảm biến quang Omron E3JM-DS70S4-G


  Giá: Liên hệ
 • Biến tần Yaskawa CIMR-G7A2015

  Biến tần Yaskawa CIMR-G7A2015


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3JM-DS70M4T-G

  Cảm biến quang Omron E3JM-DS70M4T-G


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3JM-DS70M4T-G

  Cảm biến quang Omron E3JM-DS70M4T-G


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3JM-DS70M4-G

  Cảm biến quang Omron E3JM-DS70M4-G


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quanOmron E3JM-DS70M4-G

  Cảm biến quanOmron E3JM-DS70M4-G


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quanOmron E3JM-DS70M4-G

  Cảm biến quanOmron E3JM-DS70M4-G


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3JM-10S4T-N

  Cảm biến quang Omron E3JM-10S4T-N


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron E3JM-10S4-N

  Cảm biến quang Omron E3JM-10S4-N


  Giá: Liên hệ
 • Consolidate phân phối thiết bị cảm biến hàng đầu tại Việt Nam

  Consolidate phân phối thiết bị cảm biến hàng đầu...


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dòng E3S-C series

  Cảm biến quang Omron dòng E3S-C series


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LP22

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LP22


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LP21

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LP21


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LP12 2M

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LP12 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LP11 2M

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LP11 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LN22

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LN22


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LN21

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LN21


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LN12 2M

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LN12 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến từ Omron E2EF-QX3D1 2M

  Cảm biến từ Omron E2EF-QX3D1 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến đo độ ẩm liên tục chất rắn

  Cảm biến đo độ ẩm liên tục chất rắn


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LN11 2M

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-LN11 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-DP23

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-DP23


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-DP22

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-DP22


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến từ Omron E2EF-QX2D1 5M

  Cảm biến từ Omron E2EF-QX2D1 5M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến từ Omron E2EF-QX2D1 2M

  Cảm biến từ Omron E2EF-QX2D1 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến từ Omron E2EF-QX12D1 5M

  Cảm biến từ Omron E2EF-QX12D1 5M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến từ Omron E2EF series

  Cảm biến từ Omron E2EF series


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-DN12 2M

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-DN12 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-DN11 2M

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-DN11 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BP22

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BP22


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BP21

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BP21


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BP12 2M

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BP12 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BP11 2M

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BP11 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BN22

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BN22


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BN21

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BN21


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BN12 2M

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BN12 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BN11 2M

  Cảm biến quang Omron dong E3FB- E3FB-BN11 2M


  Giá: Liên hệ
 • Cảm biến quang Omron dong E3FB

  Cảm biến quang Omron dong E3FB


  Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH FACECOM VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh và đầu tư số 0310962141 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 04/07/2011

ĐC:12B, Đường số 1, P.Phước Long A, Q.9, TP.HCM | VPGD: 5/1, Đường Số 11, Phường 11, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Liên hệ quảng cáo ĐT: 0988.683.684 - 0977.002.925 - Email: sanpham@hoichocongnghiep.com

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Facecom Việt Nam, Website: http://www.facecom.vn