Nhập Email Close

Đăng nhập vào Hội Chợ Công Nghiệp Close

 Ghi nhớ tài khoản |  Quên mật khẩu |  Đăng ký
Tìm kiếm
 
Thông tin việc làm

tuyển sinh viên phát tờ rơi tại tphcm

Dịch vụ
Nhân viên
Bán thời gian tạm thời
Hồ Chí Minh
10
Thỏa Thuận
Với khả năng am hiểu về thị trường cũng như am hiểu về đặc điểm dân cư trên địa bàn thành phố HCM, dịch vụ của bạn sẽ được khai thác hiệu quả nhất.
Bạn muốn điều tra khảo sát thị trường, bạn muốn đánh giá, thống kê nhân sự công ty hay muốn tiếp thị, giới thiệu sản phẩm mới…..?
• Phát tờ rơi
Phát tờ rơi ngã 4 ,ngã 3
Phát tờ rơi chung cư
Phát tờ rơi trường học
Phát tờ rơi khu công nghiệp
Phát tờ rơi cao ốc-văn phòng
Phát tờ rơi khu nhà dân
Phát tờ rơi tp hcm
Phát tờ rơi giá rẻ-chất lượng
Website :
• http://phattoroivisinhvien.com/
• http://phattoroitop1.com/
• http://quangcaosupport.com/
Liên hệ :
Email :hotroquangcaohcm@gmail.com
Hotline : 0962.60.61.79 | 0938.629.345 |0989.857.599
Add : 79/68A Trần Văn Đang,Phường 9,Quận 3,TPHCM
Tag: phat to roi, nhận phat to roi, dịch vụ phat to roi, phat to roi ngã 4, phat to roi khu công nghiệp, phát tờ rơi trường học giá rẻ, phát tờ rơi tphcm, chuyên nhận phát tờ rơi, chuyện nghề phat to roi, phát tờ rơi tphcm, giá rẻ phat to roi, tại sao phát tờ rơi, phát tờ rơi,tuyen nhan vien phat to roPhat to roi,nhan phat to roi,phat to roi chuyen nghiep,dich vu phat to roi,nhom sinh vien phat to roi,phat to roi, trung tam phat to roi,cong ty phat to roi,nhan phat to roi,phat to roi chuyen nghiep,phat to roi khach nuoc ngoai,phat to roi lay thong tin khach nuoc ngoai,to roi
lương
Dưới 1 năm
Không yêu cầu
sinh viên
18-03-2020
Thông tin công ty
Dịch vụ phát tờ rơi tại tphcm
tphcm

<p style="text-align: center;" align="center"><strong>Ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a ch&uacute;ng t&ocirc;i nh&#7857;m m&#7909;c &#273;&iacute;ch &ldquo;</strong><strong><a href="http://www.quangcaosupport.com/" rel="nofollow" title="mang&nbsp;d&#7883;ch v&#7909;&nbsp;c&#7911;a b&#7841;n t&#7899;i t&#7853;n tay kh&aacute;ch h&agrave;ng" target="_blank">mang&nbsp;d&#7883;ch v&#7909;&nbsp;c&#7911;a b&#7841;n t&#7899;i t&#7853;n tay kh&aacute;ch h&agrave;ng</a></strong><strong>&rdquo;.(Mr.Vu 0962 60 61 79)</strong><strong></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><a href="http://quangcaosupport.com/" rel="nofollow" title="PH&Aacute;T T&#7900; R&#416;I||PH&Aacute;T T&#7900; R&#416;I TPHCM" target="_blank"><strong>PH&Aacute;T T&#7900; R&#416;I||PH&Aacute;T T&#7900; R&#416;I TPHCM</strong></a></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><a href="http://www.phattoroivisinhvien.com/" rel="nofollow" title="Ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i:chi ph&iacute; b&#7887; ra th&#7845;p hi&#7879;u qu&#7843; cao" target="_blank">Ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i:chi ph&iacute; b&#7887; ra th&#7845;p hi&#7879;u qu&#7843; cao</a></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><a href="http://www.quangcaosupport.com/" rel="nofollow" title="Ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i:mang s&#7843;n ph&#7849;m,d&#7883;ch v&#7909; c&#7911;a b&#7841;n &#273;&#7871;n t&#7853;n tay ng&#432;&#7901;i ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; h&#417;n th&#7871; n&#7919;a" target="_blank">Ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i:mang s&#7843;n ph&#7849;m,d&#7883;ch v&#7909; c&#7911;a b&#7841;n &#273;&#7871;n t&#7853;n tay ng&#432;&#7901;i ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; h&#417;n th&#7871; n&#7919;a</a></strong><strong></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i:B&#7841;n mu&#7889;n nghe c&aacute;c cu&#7897;c g&#7885;i t&#7915; kh&aacute;ch h&agrave;ng</strong><strong></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i</strong><strong>:B&#7841;n mu&#7889;n kh&aacute;ch h&agrave;ng bi&#7871;t t&#7899;i s&#7843;n ph&#7849;m,d&#7883;ch v&#7909;..m&#7899;i c&#7911;a b&#7841;n</strong><strong></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i:t&#259;ng doanh thu</strong><strong></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i</strong><strong>:&#272;&aacute;nh gi&aacute; &#273;&#7921;&#417;c ch&#7845;t l&#7921;&#417;ng s&#7843;n ph&#7849;m d&#7883;ch v&#7909;..qua s&#7889; l&#432;&#7907;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng g&#7885;i v&#7873;</strong><strong></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i</strong><strong>:L&#7845;y &#273;&#432;&#7907;c th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng</strong><strong></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i:D&#7877; ki&#7875;m</strong><strong> t</strong><strong>ra hi&#7879;u qu&agrave;</strong><strong></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i:Kh&aacute;ch h&agrave;ng t&igrave;m &#273;&#7871;n b&#7841;n 1 c&aacute;ch tr&#7921;c ti&#7871;p.............</strong><strong></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><br> Sdt:&nbsp;<a href="http://phattoroivisinhvien.com/lien-he.html" rel="nofollow" title="0962 606 179 Mr. V&#361; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0166 453 5815 Ms.L&ecirc;" target="_blank">0962 606 179 Mr. V&#361;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0166 453 5815 Ms.L&ecirc;</a><br> Website:&nbsp;<a href="http://phattoroivisinhvien.com/" rel="nofollow" title="http://phattoroivisinhvien.com" target="_blank">http://phattoroivisinhvien.com</a></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><a href="http://www.quangcaosupport.com/" rel="nofollow" title="www.quangcaosupport.com" target="_blank">www.quangcaosupport.com</a></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Tag:</strong><strong> <a href="http://phattoroivisinhvien.com/phat-to-roi.html" rel="nofollow" title="phat to roi," target="_blank">phat to roi,</a> nh&#7853;n <a href="http://phattoroivisinhvien.com/phat-to-roi/nhan-phat-to-roi-tphcm.html" rel="nofollow" title="phat to roi" target="_blank">phat to roi</a>, d&#7883;ch v&#7909; <a href="http://phattoroivisinhvien.com/phat-to-roi/phat-to-roi-gia-re-tron-goi.html" rel="nofollow" title="phat to roi" target="_blank">phat to roi</a>, ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i, ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i tphcm, <a href="http://phattoroivisinhvien.com/phat-to-roi/phat-to-roi-hieu-qua.html" rel="nofollow" title="ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i" target="_blank">ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i</a> khu ch&#7907;,phat to roi khu d&acirc;n c&#432;,chuy&ecirc;n nh&#7853;n <a href="http://phattoroivisinhvien.com/phat-to-roi/phat-to-roi-2012.html" rel="nofollow" title="ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i" target="_blank">ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i</a>, chuy&#7879;n ngh&#7873; ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i, <a href="http://phattoroivisinhvien.com/phat-to-roi-tphcm.html" rel="nofollow" title="ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i tphcm" target="_blank">ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i tphcm</a>, phat to roi, t&#7841;i sao ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i, ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i,<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://phattoroivisinhvien.com/treo-bang-ron.html" rel="nofollow" title="treo b&#259;ng r&ocirc;n" target="_blank">treo b&#259;ng r&ocirc;n</a></span>,phat to roi,nh&#7853;n ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i,<a href="http://phattoroivisinhvien.com/phat-to-roi-1.html" rel="nofollow" title="chuy&ecirc;n ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i" target="_blank">chuy&ecirc;n ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i</a>,ph&aacute;t t&#7901; r&#417;i </strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>gi&aacute; r&#7867;,<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://phattoroivisinhvien.com/treo-bang-ron1.html" rel="nofollow" title="treo b&#259;ng r&ocirc;n qu&#7843;ng c&aacute;o" target="_blank">treo b&#259;ng r&ocirc;n qu&#7843;ng c&aacute;o</a></span>,phat to roi,cong ty phat to roi,nhan phat to roi,phat to roi,<a href="http://phattoroivisinhvien.com/treo-bang-ron-khu-vuc-tphcm.html" rel="nofollow" title="treo b&#259;ng r&ocirc;n tphcm" target="_blank">treo b&#259;ng r&ocirc;n tphcm</a>,</strong><strong> Website:[url]Http://Www.phattoroivisinhvien.com[/url]</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>[url]Http://Www.quangcaosupport.com[/url]<br> phat to roi khach nuoc ngoai,<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://phattoroivisinhvien.com/dich-vu-dang-tin-rao-vat-gia-re.html" rel="nofollow" title="nh&#7853;n &#273;&#259;ng tin rao v&#7863;t" target="_blank">nh&#7853;n &#273;&#259;ng tin rao v&#7863;t</a></span>,c&#7841;nh tranh nhau cong viec&nbsp;phat to roi,tuyen nhan vien phat to roi,phat to roi theo ca,phat to roi theo so luong,<a href="http://www.phattoroivisinhvien.com/dich-vu-phat-to-roi-tai-tphcm.html" rel="nofollow" title="phat to roi" target="_blank">phat to roi</a> co vi pham luat khong?</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>To roi,<a href="http://phattoroivisinhvien.com/phat-to-roi-gia-re.html" rel="nofollow" title="phat to roi gia re" target="_blank">phat to roi gia re</a>,phat to roi chuyen nghiep,nhan phat to roi,<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://phattoroivisinhvien.com/dich-vu-phat-to-roi.html" rel="nofollow" title="dich vu phat to roi" target="_blank">dich vu phat to roi</a></span></strong></p> <p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></em></strong></p>
Thông tin liên hệ
Doan tuan vu
tuan_vu1272@yahoo.com
0962606179

CÔNG TY TNHH FACECOM VIỆT NAM

Giấy phép kinh doanh và đầu tư số 0310962141 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 04/07/2011

ĐC:12B, Đường số 1, P.Phước Long A, Q.9, TP.HCM | VPGD: 5/1, Đường Số 11, Phường 11, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Liên hệ quảng cáo ĐT: 0988.683.684 - 0977.002.925 - Email: sanpham@hoichocongnghiep.com

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Facecom Việt Nam, Website: http://www.facecom.vn